Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Dáváme si pozor, co se s Vašimi údaji děje Níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti. Termíny Single osoba a Matchmaker budeme používat stejně jako v obchodních podmínkách, tj. Single osoba je osoba, která má zájem o seznámení. Matchmaker je osoba, která takové seznámení zprostředkovává a dohaduje. Platforma je aplikace umístěná na webových stránkách www.setmeup.czwww.setmeup.eu umožňující umisťování uživatelských profilů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

  • jsme společnost Set Me Up s.r.o., IČO: 07862717
  • můžete nám napsat e-mail na adresu: info@setmeup.cz
  • případně nám poslat dopis na adresu: Komořanská 2067/5, Modřany, 143 00 Praha 4
  • Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.
 2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

  1. Fotografie Single osoby:
   Fotografie Single osoby jsou třeba proto, aby je bylo možné zobrazit ostatním uživatelům Platformy a mohly volit, jestli by mohly vzniknout vzájemné sympatie. Fotografie Single osoby se zobrazují na Platformě ostatním uživatelům.
  2. Přezdívka Single osoby:
   Přezdívku Single osoby potřebujeme pro to, aby bylo možno Single osobu nějakým způsobem oslovovat či o ní hovořit mezi Matchmakery domlouvajícími seznámení. Přezdívka Single osoby se zobrazuje na Platformě ostatním uživatelům.
  3. Pohlaví Single osoby:
   Pro hledání vhodného partnera je třeba vědět, jestli je to muž, či žena a zda má zájem o Single osoby opačného nebo stejného pohlaví, aby bylo možné snáze vybrat o jakou Single osobu má jiná Single osoba zájem. Zda je Single osoba muž nebo žena se na Platformě zobrazuje ostatním uživatelům.
  4. Věk Single osoby:
   Věk Single osoby uvedený jen číslovkou (např. 20 let) se vyplňuje proto, aby při posuzování vzájemných sympatií mezi Single osobami bylo možné lépe posoudit, jestli má druhá Single osoba o seznámení zájem. Věk Single osoby se na Platformě zobrazuje ostatním uživatelům.
  5. Kraj, kde žije Single osoba:
   Kraj, ve kterém Single osoba žije, se zadává proto, aby bylo možné vyhledávat další Single osoby ve stejném kraji a propojit je s Matchmakerem Single osoby. Kraj, ve kterém Single osoba žije, se nezobrazuje na platformě, slouží pouze pro vyhledávání.
  6. Bio Single osoby:
   Bio Single osoby je Matchmakerův subjektivní popis Single osoby (např. „Má ráda přírodu, sport, dobré jídlo a nepohrdne ani skleničkou dobrého vína.“). Tento popis slouží k lepšímu rozpoznání vzájemných sympatií Single osob. Bio Single osoby se zobrazuje na Platformě ostatním uživatelům.
  7. Zájmy Single osoby:
   Zájmy Single osoby se zapisují pomocí jednoslovného hesla s použitím hashtagu a slouží k lepšímu a snazšímu vyhledávání vhodných protějšků Single osobám. Zájmy osoby se na Platformě zobrazují ostatním uživatelům.
  8. Kontaktní údaje:
   Vaše kontaktní údaje (email) uživatelů Single osob a Matchmakerů využíváme k tomu, abychom Vám mohli zřídit účet a aby bylo možné domlouvat seznámení Single osob prostřednictvím Matchmakerů.
   Zároveň můžou být na email zaslány důležité informace o fungování Platformy (např. aktualizace obchodních podmínek, apod.).
  9. Registrační údaje:
   Po vytvoření Uživatelského účtu uchovává náš systém informace nutné k tomu, aby se uživatelé mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno (email) a heslo. Bez těchto údajů bychom nemohli umožnit přihlášení k Uživatelskému profilu.

   Pokud neposkytnete nebo nebudete dále souhlasit se zpracováním výše uvedených údajů, nebudeme Vám moci na Platformě vytvořit profil.
  10. Cookies:
   Abychom usnadnili a zpříjemnili orientaci a pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme i cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte zde.
 3. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

  Na základě Vašeho souhlasu můžeme také uživatelům posílat novinky a nabídky, které souvisí s naší činností. Souhlas je možné kdykoli odvolat a novinky ani nabídky už uživateli posílat nebudeme.

 4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

  Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek. Zároveň využíváme služeb aplikace smartlook.com, která nám umožňuje lépe pochopit, jaké informace jsou pro naše Uživatele na stránkách důležité.

  Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

 5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

  1. S údaji Matchmakerů pracujeme tak, že pokud Matchmaker v průběhu 1 roku nevyvinul žádnou aktivitu, zašleme email s dotazem, zda má v úmyslu být u nás stále ještě registrován. Pokud neodpoví do 1 měsíce nebo odpoví odmítavě, pak údaje mažeme.
  2. S údaji Single osob pracujeme tak, že pokud Single osobě vyprší předplatné na umístění profilu na stránkách a Single osoba i přes upozornění nezaplatí do 6 měsíců od vypršení předplatného další předplatné (tj. neuzavře další Smlouvu o umístění profilu dle obchodních podmínek), pak údaje vymažeme.
 6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
   – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu
   – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo vznést námitku
   – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)
   – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
  5. Právo na omezení zpracování
   – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
   2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
   3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  6. Právo na přenositelnot údajů
   – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
  7. Právo podat stížnos
   – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

  Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

  Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@setmeup.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.

Zpět